top of page

Dokumenty

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA PODSTAWOWEGO

DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA (2023) 

Wypełnij jeżeli uczestnik ma 18 lub więcej lat.

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA PODSTAWOWEGO

DLA RODZICA NIELETNIEGO UCZESTNIKA (2023) 

Wypełnij jeżeli uczestnik ma mniej niż 18 lat.

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA ZOBOWIĄZUJĄCEGO DLA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA (2023/2024) 

Wypełnij jeżeli uczestnik ma 18 lub więcej lat i zobowiązuje się chodzić, przez cały sezon

(4.09.2023 - 21.06.2024).

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA ZOBOWIĄZUJĄCEGO DLA RODZICA NIELETNIEGO UCZESTNIKA (2023/2024) 

Wypełnij jeżeli uczestnik ma mniej niż 18 lat i zobowiązuje się chodzić, przez cały sezon

(4.09.2023  - 21.06.2024).

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA RODZINNEGO (2023/2024)

Wypełnij jeżeli korzystasz z zniżki rodzinnej 20%, dla drugiej i kolejnej osoby z rodziny. 

(Dotyczy tylko najbliższej rodziny oraz najniższej składki).

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT Z WYDARZEŃ ORAZ OPUSZCZANIE BUDYNKU AKADEMII

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA

REGULAMIN

AKADEMI TAŃCA

I GIMNASTYKI ELITE

STATUT

STOWARZYSZENIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(RODO)

UCHWAŁY ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA

bottom of page