top of page

OPIS ZAJĘĆ

Inaczej break, bboying - rodzaj specyficznego, trudnego tańca, wymagającego dużej sprawności fizycznej, dobrej kondycji oraz poczucia rytmu. Największy nacisk kładziony jest na rozciąganie oraz kroki wykonywane w parterze, czyli (rękami, nogami, całym ciałem) na ziemi. Osoba tańcząca break dance to b-boy lub b-girl.

Taniec ten narodził się w 1969 roku w dzielnicy Nowego Jorku - Bronksie. Bardzo szybko rozpowszechnił się w całych Stanach Zjednoczonych, by w końcu dotrzeć i do Europy. Zajęcia odbywają się przy mocnym brzmieniu muzyki funk, jazzu, soulu,

hip hopu. Pierwszą inspiracją w muzyce był James Brown, ale i w krokach "good food".

Taniec powstał na podstawie bitew, uprawianych przez gangi w Nowym Jorku, które polegały na pokazywaniu różnych gestów pod adresem przeciwnika.

Podstawowe kroki to:

 • Toprock - dynamiczne kroki, które łączone są z gestykulacją i tworzą, wrażenie "mowy ciałem",

 • Power moves - figury rotacyjne,

 • Freeze - figury statyczne, polegające na tym, że tancerz "zastyga" w konkretnej pozycji,

 • Drop - są to przejścia z toprocka do footworka, dzięki którymi tancerz zachowuje ciągłość taneczną,

 • Footwork - to rodzaj kroków, wykonywanych z pozycji przysiadu podpartego.

KORZYŚCI

 • rozwinięcie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej

 • poprawa kondycji fizycznej

 • zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu

 • wzmocnienie mięśni 

 • poznanie podstawowych kroków oraz trików breakdanc'owych

 • występ na scenie podczas gali tanecznej elite

GRAFIK ZAJĘĆ

 

BREAK DANCE  (BD) - DZIECI i MŁODZIEŻ 6-15 lat 

(trener p. Grzegorz Molo Moczko)

Break Dance

bottom of page